سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) 
مولف 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
بنیاد فقه اهل بیت(ع) 
مولف(آیات الاحکام) 
 
 
علمی،پژوهشی